Velkommen til Kulturkritisk Forum

Her valideres din mavefornemmelse og du vil opleve at du ikke er alene med dine følelser og tanker. Platformen er skabt ud fra ønsket om at inspirere – og agere talerør for alle de, der føler sig fanget og alene i den gældende kultur. Formålet er at bane vejen for en harmonisk kultur, med balance mellem dét, der kan måles og vejes, og dét, der kan føles og erfares. På forummet kan du således finde værktøjer – og inspiration til at leve som et helt menneske, i ro og balance.

Her udføres græsrodsarbejde for en revurdering af måden, vi tænker og praktiserer omsorg på. Med sit kulturkritiske perspektiv belyser platformen måden, vi er i verden med hinanden på, ud fra evidensbaseret viden og menneskelig intuition, snarere end kulturelle normer og antagelser.

På Kulturkritisk Forum finder du:

  • Mentoring om økonomi, familieliv, at hvile i dine værdier og om livet udenfor hamsterhjulet
  • Kulturkritiske indlæg, foredrag og events om emner som institutionalisering af børn, ligestilling, klima, omsorg over for minoritetsgrupper etc.
  • Vidensbank, hvor du gratis kan tilgå evidensbaseret viden om emnerne beskrevet ovenfor
  • Debatfora, hvor du kan møde ligesindede i samme livssituation som dig“Jeg indrømmer at processen har krævet meget energi og jeg har været sur på dig, men da jeg fandt ind til kernen i mine følelser, forstod jeg, at grunden til jeg havde lyst til ikke at følge dig længere, var fordi du i bund og grund havde ret. TAK! ”“TAK for at oplyse og videregive brugbar information, som er praktisk anvendelig. Det er en kæmpe lettelse og befrielse. ENDELIG står vi her og kan gøre det muligt. Så TAK for at vise en anden hverdag”