Ambassadør-indlæg i Dagbladet Information: “Du er for pylret”, må ikke være svaret på forældres kritik af daginstitutioner

Ambassadør for Kulturkritisk Forum Manja Holmelund har gennemført en online undersøgelse, hvor hun adspurgte ca 100 forældre, fra forskellige online fora, hvordan de har oplevet at det er blevet taget imod, når de har ytret sig kritisk over for personalet…

Ambassadørindlæg: Hvordan fører afvæbning af kritik af daginstitutionspraksis til selvcensur, tavshedskultur og i sidste instans forråelse?

Dette indlæg er skrevet af ambassadør for Kulturkritisk Forum Manja Holmelund. Indlægget er anden del af en analyse, Manja udfører, omkring hvordan det modtages, når forældre forholder sig kritisk til praksisser i daginstitutioner. Du kan læse første del af analysen…

Potentialer for omsorgsrevolution i covid-19 nedlukningen, 2. del

Af Manja Holmelund, specialestuderende i moderne kultur og kulturformidling, og frivillig ambassadør for Kulturkritisk Forum. Læs mere om Manja og hendes speciale her. Indlæggene under ‘Omsorgsspektakel’ er en del af Manjas specialearbejde. I forrige analysedel redegjorde jeg for, hvordan potentialer for…

Litteraturliste til indlægget: Potentialer for omsorgsrevolution i covid-19 nedlukningen, 1. del

Litteraturliste: Deleuze, Gilles: ”Kontrol og tilblivelse”, Forhandlinger 1972-1990, Det lille forlag, 2006. Fontaine, Claire: ”Menneskelig strejke inden for den libidinale økonomis domæne”, Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi, red. Jakob Jakobsen, Forlaget Nebula, 2014. Foucault, Michel: Overvågning og straf.…

Potentialer for omsorgsrevolution i covid-19 nedlukningen, 1. del

Af Manja Holmelund, specialestuderende i moderne kultur og kulturformidling, og frivillig ambassadør for Kulturkritisk Forum. Læs mere om Manja og hendes speciale her. Indlæggene under ‘Omsorgsspektakel’ er en del af Manjas specialearbejde. I denne analyse vil jeg først redegøre for potentialer…

Litteraturliste: Selvrealiseringens paradoks, del 2

Neden for fremgår litteraturlisten bag indlægget ‘Selvrealiserings paradoks, del 2′ (læs indlægget her) af specialestuderende og frivillig ambassadør Manja Holmelund. Arbøl, Niels: Det moderløse samfund, Queenswood, 2013. Bovbjerg, Kirsten Marie: ”Selvrealisering i arbejdslivet”, Selvrealisering – kritiske diskussioner af en grænseløs…