Øremærket barsel til mænd: Ligestillingskampen ender endnu en gang med at tage børnene som gidsler

I september 2021 raser debatten om hvordan EU-direktivet om øremærket barsel til fædre/medmødre skal implementeres i dansk barselslovgivning. Skal den øremærkede barsel tages af den fælles pulje barsel, og derved forkorte barnets tid med den fødende – og omvendt? Eller…

Det er meget svært for visse politikere at forstå, at ikke alle børn behøver komme i institution

Det er meget svært for visse politikere at forstå at børn ikke behøver at komme i institution, for at have et dejligt liv. For at have mulighed for tilstrækkelig omsorg såvel som leg. For at udvikle mental robusthed og etablere…

Vores børnesyn er katalysator for en stor del af de krænkelser, der udfolder sig i Danmark

April måneds klumme i Politiken handler om krænkelseskulturen i Danmark, og hvordan et forældet og krænkende børnesyn muliggør den. Læs et uddrag fra klummen her: “Børn har meget lidt indflydelse på deres dagligdag. Hvor de tilbringer den, hvem de tilbringer…

Folk, der hele livet har kæmpet for Socialdemokratiet, genkender ikke længere partiet

I denne klumme problematiserer jeg den humanistiske deroute, som udfolder sig i Socialdemokratiet i disse år. Find et uddrag af klummen neden for. “(…) Uagtet at den humanistiske linje i Socialdemokratiet ganske vist trængte til et eftersyn, retfærdiggør det ene…

Speciale af ambassadør Manja Holmelund: ‘Adskillelseskulturens tilsynekomst i Covid-19 nedlukningen’

Ambassadør for Kulturkritisk Forum Manja Holmelund har skrevet speciale om adskillelseskulturens tilsynekomst i forbindelse med den første Covid-19 lockdown i foråret 2020. Specialet er skrevet på uddannelsen Moderne Kultur og Kulturformidling. Manja har løbende delt bidder af specialet her, og…

Småbørnsghettoer og intolerancen over for den “unyttige barndom” med Ib Jensen

I dette afsnit af Kulturkritisk Podcast taler filosof Mie Storm med småbørnspædagog, tidligere daginstitutionsleder og pædagogseminarieunderviser Ib Jensen. Til trods for sine 30 år på dagtilbudsområdet er Ib Jensen meget kritisk over for den status, form og selvfølgelighed småbørnsinstitutioner har…