Øremærket barsel til mænd: Ligestillingskampen ender endnu en gang med at tage børnene som gidsler

I september 2021 raser debatten om hvordan EU-direktivet om øremærket barsel til fædre/medmødre skal implementeres i dansk barselslovgivning. Skal den øremærkede barsel tages af den fælles pulje barsel, og derved forkorte barnets tid med den fødende – og omvendt? Eller…

Det er meget svært for visse politikere at forstå, at ikke alle børn behøver komme i institution

Det er meget svært for visse politikere at forstå at børn ikke behøver at komme i institution, for at have et dejligt liv. For at have mulighed for tilstrækkelig omsorg såvel som leg. For at udvikle mental robusthed og etablere…

Vores børnesyn er katalysator for en stor del af de krænkelser, der udfolder sig i Danmark

April måneds klumme i Politiken handler om krænkelseskulturen i Danmark, og hvordan et forældet og krænkende børnesyn muliggør den. Læs et uddrag fra klummen her: “Børn har meget lidt indflydelse på deres dagligdag. Hvor de tilbringer den, hvem de tilbringer…

Folk, der hele livet har kæmpet for Socialdemokratiet, genkender ikke længere partiet

I denne klumme problematiserer jeg den humanistiske deroute, som udfolder sig i Socialdemokratiet i disse år. Find et uddrag af klummen neden for. “(…) Uagtet at den humanistiske linje i Socialdemokratiet ganske vist trængte til et eftersyn, retfærdiggør det ene…

Børnenes statsminister giver børnene uacceptable vilkår

D. 6. januar 2021 bragte Politiken endnu en kulturkritisk klumme af filosof Mie Storm. Klummen belyste misforholdet mellem det kontrolblik, statsministeren retter mod danske småbørnsforældre, og det kontrolblik mod staten, der burde intensiveres, grundet dårlige forhold i de danske småbørnsinstitutioner:…

Vi parkerer vores børn i daginstitutionerne, men vi ved alt for lidt om, hvad det gør ved dem

Vi ved for lidt om hvilken indvirkning massiv institutionalisering har på vores børns emotionelle sundhed. Det har Mie Storm lavet et foredrag om, hvor hun efterlyser prospektive danske studier, der måler på effekten af massiv institutionalisering på små børns emotionelle…

Forældre har gennemskuet den gedigne omgang bullshit om børns behov for at komme i institution

I maj måneds udgave af Kulturkritisk Klumme nedbryder Mie Storm fortællingen om børns angivelige behov for at komme i institution. Hun skriver om, hvordan børns frigørelse fra institutionerne er taget til fange mellem et diskriminerende børnesyn og kvindens angivelige ligestilling.…