Kandidatspeciale om den politiske diskurs omkring institutionalisering af småbørn

”Disciplineringen af forældre” belyser årsager til forældres valg af pasningsordning for 0-2-årige børn. Specialet analyserer politiske dokumenter om børnepasning og forældreskab og kombinerer disse med interviews med forældre om deres valg af pasningsordning for 0-2 årige. Specialet er skrevet af Cassandra James,…