Forskningsrapport: Hvor gode er læringsmiljøet i de kommunale dagtilbud?

I dag udkom en forskningsrapport, der dokumenterer resultaterne af en national undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud.

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med Professionshøjskolen UCN og med hjælp fra Professionshøjskolen Absalon og Sprogin.

Det er en omfangsrig rapport. Du får her de overordnede resultater – og lidt tanker herom.


Der arbejdes i rapporten med følgende fem hovedområder:

  1. Sprog og literacy
  2. Organisationsstruktur
  3. Læringsaktiviteter
  4. Plads og indretning
  5. Personlig pleje

(Mon basic menneskelig omsorg går ind under hovedområde 5? 🤔)

Disse hovedområder vurderes i følgende fire kategorier: 

  1. Utilstrækkelig kvalitet
  2. Tilstrækkelig kvalitet
  3. God kvalitet
  4. Fremragende kvalitet

Som det fremgår af billedet ovenfor, vurderes det pædagogiske læringsmiljø i gennemsnit at være i 

t i l s t r æ k k e l i g kvalitet.

Det lyder næsten tilforladeligt?

Men det er faktisk den næstdårligste kategori. Og her huserer 75% af de undersøgte kommunale tilbud. Ingen af dem når op i den bedste kategori; fremragende.

Er t i l s t r æ k k e l i g t godt nok, spørger jeg så?

Og dernæst:

Vi taler om læringsmiljøet her. 

Hvordan forholder kvaliteten sig, hvis vi kun fokuserer på omsorg? Mulighed for tryg tilknytning? Mulighed for regulering, trøst, berøring osv. 

Følelsen af at blive set, være betydningsfuld og vigtig for det fællesskab, man tilbringer dag efter dag i.

Resultaterne for de fem hovedområder fordelt på de fire kategorier:

Sprog og literacy:

Jeg bider mærke i at 68% af de undersøgte kommunale tilbud kun er af t i l s t r æ k k e l i g kvalitet (dvs. den næstdårligste kategori), når det kommer til ‘sprog og literacy’.

I en tid, hvor vi tvinger b a b y e r væk fra deres mødre, hvis de bor det falske sted, under påskud af at de kun på denne måde kan tilegne sig det danske sprog tilstrækkelig, er det dybt tragikomisk. I øvrigt har jeg stadig til gode at se det stykke forskning, der sandsynliggør at institutionaliserede børns sprog udvikler sig bedre – og hurtigere end ikke-institutionaliserede børns. I call bullshit!

Organisationsstruktur:


Læringsmiljø:

Alarmklokkerne bør nok også begynde at bimle lidt, når 50% af de undersøgte kommunale tilbud ender i kategorien ‘utilstrækkelig’ (altså den dårligste) og de resterende 50% ender i kategorien ‘tilstrækkelig’, når det kommer til det undersøgte hovedområde ‘Læringsaktiviteter’. Så er det vist svært at holde liv i myten om at forældre bør sende deres små børn i institution, for at sikre deres udvikling og læring.

Plads og indretning:


Personlig pleje:

Jeg synes, resultatet af denne undersøgelse er både nedslående og desværre som forventet. 

Hvad synes du?

Læs hele rapporten fra EVA et al. i Vidensbanken her på Kulturkritisk Forum.

#omsorgsrevolution #detstorebørnebedrag #adskillelseskultur #exitadskillelseskultur #kulturkritik #kulturkritiskforum