Kandidatspeciale om den politiske diskurs omkring institutionalisering af småbørn

”Disciplineringen af forældre” belyser årsager til forældres valg af pasningsordning for 0-2-årige børn.

Specialet analyserer politiske dokumenter om børnepasning og forældreskab og kombinerer disse med interviews med forældre om deres valg af pasningsordning for 0-2 årige.

Specialet er skrevet af Cassandra James, som er cand.soc. i Uddannelsesvidenskab. 

Du kan finde det fulde speciale her